This page uses Javascript. Your browser either doesn't support Javascript or you have it turned off. To see this page as it is meant to appear please use a Javascript enabled browser. Grundejerforeningen Frydenstrand startside
Frydenstrand gadekik1


...Hvem er vi og hvad er formålet med foreningen?
  

Grundejerforeningen Frydenstrand er en sammenslutning af parcelhusejere i Hvidovre. Dens opgave er at varetage grundejernes interesse over for alle myndigheder, bl.a. kommune, amt og stat. For at sikre overensstemmelse med andre grundejerforeninger i Hvidovre, er foreningen medlem af SGH som er Sammenslutningen af grundejerforeninger i Hvidovre. SGH har til formål bl.a. at varetage medlemmernes interesser i forhold til Hvidovre kommune omkring støj og trafik.

Gennem SGH er vi ligeledes repræsenteret i "Det Grønne Råd", som kommunen lytter til ved sager der vedrører borgerne.

Grundejerforeningen blev stiftet i 1921 og på alle involverede parceller, er der en tinglyst pligt til at være medlem. Der afholdes generalforsamling hvert år i marts eller april. Mødeindkaldelse udsendes 14 dage før afholdelse.

Parcellerne ligger på følgende veje: Frihedsvej, Frihedslyst Alle, Frydenstrands Alle, Rønholtvej, Alkestien, Avedøre Enghavevej, Gl. Køge Landevej, Mågevej, Ternevej, Vibevej og Tranevej.

Kontingentet besluttes af generalforsamlingen og på nuværende tidspunkt, er der ikke truffet nogen beslutninger der ændrer på kontingentet. Dette er p.t.:

2017 kr. 150,00 pr. år.

Beløbet indbetales på foreningens bankkonto efter advis som udsendes af kassereren, én gang om året.

Bank reg nr. 1551 konto nr. 11192645 - CVR nr. 34567557

 

 

Susan Bianca Jørgen

Gitte Camilla Lars

Bestyrelsen

nabohjælp

Årets Begivenheder

Ejendomsmæglere

 

 

 

Sidst opdateret 17. feb 2017                                                                                        Webmaster Jørgen Lund

Grundejerforeningen Frydenstrand