This page uses Javascript. Your browser either doesn't support Javascript or you have it turned off. To see this page as it is meant to appear please use a Javascript enabled browser. Grundejerforeningen Frydenstrand startside
Frydenstrand gadekik1


... Hvem er vi og hvad er formålet med foreningen?

Grundejerforeningen Frydenstrand er en sammenslutning af parcelhusejere i Hvidovre. Dens opgave er at varetage grundejernes interesse over for alle myndigheder, bl.a. kommune, amt og stat. For at sikre overensstemmelse med andre grundejerforeninger i Hvidovre, er foreningen medlem af SGH som er Sammenslutningen af grundejerforeninger i Hvidovre. SGH har til formål bl.a. at varetage medlemmernes interesser i forhold til Hvidovre kommune omkring støj og trafik.

Gennem SGH er vi ligeledes repræsenteret i "Det Grønne Råd", som kommunen lytter til ved sager der vedrører borgerne.

Grundejerforeningen blev stiftet i 1921 og på alle involverede parceller, er der en tinglyst pligt til at være medlem. Der afholdes generalforsamling hvert år i marts eller april. Mødeindkaldelse udsendes 14 dage før afholdelse.

Parcellerne ligger på følgende veje: Frihedsvej, Frihedslyst Alle (lige nr.), Frydenstrands Alle, Rønholtvej, Alkestien, Avedøre Enghavevej, Gl. Køge Landevej, Mågevej, Ternevej, Vibevej og Tranevej (se matrikelkort).

Kontingentet vedtages af generalforsamlingen og på generalforsamlingen 2017, blev det besluttet at hæve kontingentet. Dette er p.t.:

 

2022 kr. 250,00 pr. år. (fra 2023 kr. 150,00)

Beløbet indbetales på foreningens bankkonto efter advis som udsendes af kassereren, én gang om året.

Konto nr. 1551-11192645 - CVR nr. 34567557

Jacob Lars Jørgen

Bestyrelsen

Sarah Camilla Ole

Årets Begivenheder

Ejendomsmaeglere

Matrikelkort

Hegnsloven

 

 

Sidst opdateret 12. aug 2022                                                                                          Webmaster Jørgen Lund

Grundejerforeningen Frydenstrand