This page uses Javascript. Your browser either doesn't support Javascript or you have it turned off. To see this page as it is meant to appear please use a Javascript enabled browser. Foreningens bestyrelse
Frydenstrand gadekik5

Tillidsposter i Grundejerforeningen Frydenstrand

Formand Jacob Nielsen Frydenstrands Allé 49 60557636
Kasserer Jørgen Lund Frihedsvej 4 23934500
Næstformand Lars Lorentzen Frydenstrands Allé 5 21133704
Bestyrelsesmedlem Camilla Tingleff Frydenstrands Allé 1 30464189
Sekretær Sarah Tejlmann Frydenstrands Allé 12 51894520
Bestyrelsessuppleant Ole Bekker Frydenstrands Allé 16 24687678
       
Revisor Jens Peter Jensen Tranevej 8 36496416
Revisor Kurt Hemmingsen Tranevej 5 36789459
Revisorsuppleant Bent Ljørring Frydenstrands Allé 17 21806872
       
Webmaster Jørgen Lund Frihedsvej 4 23934500
       
Medlemsliste (kodeordsbeskyttet)      

 

Send en mail til bestyrelsen

Send en mail til Bestyrelsen (bestyrelsen@frydenstrand.eu)

Ferierejser med mad og vin oplevelser til Grækenland, Tyrkiet, Spanien eller Portugal, er interessante

 

 

 

Webmaster Jørgen Lund

Grundejerforeningen Frydenstrand