This page uses Javascript. Your browser either doesn't support Javascript or you have it turned off. To see this page as it is meant to appear please use a Javascript enabled browser. Grundejerforeningen Frydenstrand startside
Frydenstrand gadekik1


... Hvem er vi og hvad er formålet med foreningen?

Grundejerforeningen Frydenstrand er en sammenslutning af parcelhusejere i Hvidovre. Dens opgave er at varetage grundejernes interesse over for alle myndigheder, bl.a. kommune, amt og stat. For at sikre overensstemmelse med andre grundejerforeninger i Hvidovre, er foreningen medlem af SGH som er Sammenslutningen af grundejerforeninger i Hvidovre. SGH har til formål bl.a. at varetage medlemmernes interesser i forhold til Hvidovre kommune omkring støj og trafik.

Gennem SGH er vi ligeledes repræsenteret i "Det Grønne Råd", som kommunen lytter til ved sager der vedrører borgerne.

Grundejerforeningen blev stiftet i 1921 og på alle involverede parceller, er der en tinglyst pligt til at være medlem. Der afholdes generalforsamling hvert år i marts eller april. Mødeindkaldelse udsendes 14 dage før afholdelse.

Parcellerne ligger på følgende veje: Frihedsvej, Frihedslyst Alle (lige nr.), Frydenstrands Alle, Rønholtvej, Alkestien, Avedøre Enghavevej, Gl. Køge Landevej, Mågevej, Ternevej, Vibevej og Tranevej (se matrikelkort).

Kontingentet vedtages af generalforsamlingen og på generalforsamlingen 2022, blev det besluttet at sænke kontingentet. Dette er p.t.:

 

2024 kr. 150,00 pr. år

Beløbet indbetales på foreningens bankkonto efter advis som udsendes af kassereren, én gang om året.

Konto nr. 1551-11192645 - CVR nr. 34567557

Susan Jacob Christian

Bestyrelsen

Elin Ole Frank

Årets Begivenheder

Ejendomsmaeglere

Matrikelkort

Hegnsloven

 

 

Sidst opdateret 10. maj 2024                                                                                          Webmaster Jørgen Lund

Grundejerforeningen Frydenstrand